12 Nisan 2008 26845 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2008/13313 Türkiye-Moldova Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2008/13313 Türkiye-Moldova Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

- 2008/13446 Türkiye ile Yunanistan, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve Romanya Arasında İmzalanan - 2008/13446 Türkiye ile Yunanistan, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve Romanya Arasında İmzalanan "NATO Denizde Denetim Harekatı Eğitim Merkezine Katılım ile İlgili Kadro Tahsisi, Faaliyetler ve Eğitim Tedariki Mutabakat Muhtırası"nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2008/13425 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar- 2008/13425 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Milli Savunma Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Rize Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

GENELGE

- Medeniyetler İttifakı Ulusal Planı ile İlgili 2008/4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

- İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimleri ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2008/5)- İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimleri ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2008/5)

- Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/25)- Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/25)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları