"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Bakanlar Kurulundan

2008/13425 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

Resmi Gazete Tarihi:12.04.2008

Resmi Gazete Sayısı:26845

               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

C. ÇİÇEK           H. YAZICI              N. EKREN           M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bakanı

M. BAŞESGİOĞLU        K. TÜZMEN              N. ÇUBUKÇU          K.UNAKITAN
Devlet Bakanı         Devlet Bakanı            Devlet Bakanı         Devlet Bakanı V.

M. S. YAZICIOĞLU       M. A. ŞAHİN             M. V. GÖNÜL          B. ATALAY
Devlet Bakanı         Adalet Bakanı            Millî Savunma Bakanı     İçişleri Bakanı

A. BABACAN          K. UNAKITAN             H. ÇELİK           F. N. ÖZAK
Dışişleri Bakanı       Maliye Bakanı            Millî Eğitim Bakanı      Bayındırlık ve İskân Bakanı

R. AKDAĞ           B. YILDIRIM             M. M. EKER          F. ÇELİK
Sağlık Bakanı         Ulaştırma Bakanı           Tarım ve Köyişleri Bakanı   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

M. Z. ÇAĞLAYAN        M. H.GÜLER              E. GÜNAY           V. EROĞLU
Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı   Kültür ve Turizm Bakanı    Çevre ve Orman Bakanı
|----------+-------------------------+-------------------------+---------------------|
|SIRA NO  |ANLAŞMANIN TARİHİ VE   |ANLAŞMANIN ADI      |ANLAŞMANIN YÜRÜRLÜK |
|     |İMZA YERİ        |             |TARİHİ        |
|----------+-------------------------+-------------------------+---------------------|
|1     |1 Aralık 2004      |Türkiye Cumhuriyeti   |10 Ekim 2007     |
|     |Ankara          |Hükümeti ile Ukrayna   |           |
|     |             |Bakanlar Kurulu     |           |
|     |             |Arasında Çevre Koruma  |           |
|     |             |Alanında İkili İşbirliği |           |
|     |             |Anlaşması        |           |
|----------+-------------------------+-------------------------+---------------------|
|2     |25 Ağustos 2004     |Türkiye Cumhuriyeti   |21 Ocak 2008     |
|     |Ankara          |Hükümeti ile Vietnam   |           |
|     |             |Sosyalist Cumhuriyeti  |           |
|     |             |Hükümeti Arasında    |           |
|     |             |Turizm Alanında     |           |
|     |             |İşbirliği Anlaşması   |           |
|----------+-------------------------+-------------------------+---------------------|
|3     |15 Mart 2006 Ankara   |Türkiye Cumhuriyeti   |13 Ocak 2008     |
|     |             |ile Paraguay Cumhuriyeti |           |
|     |             |Arasında Vize      |           |
|     |             |Yükümlülüğünün      |           |
|     |             |Kaldırılmasına Dair   |           |
|     |             |Anlaşması        |           |
|----------+-------------------------+-------------------------+---------------------|
|4     |6 Haziran 2007      |Türkiye Cumhuriyeti   |31 Ocak 2008     |
|     |Bişkek          |Hükümeti ile Kırgız   |           |
|     |             |Cumhuriyeti Hükümeti   |           |
|     |             |Arasında         |           |
|     |             |Büyükelçiliklerinin Gayri|           |
|     |             |İlişkin         |           |
|     |             |Anlaşma         |           |
|----------+-------------------------+-------------------------+---------------------|
|5     |-            |Tarım Ürünlerinde    |1 Mart 2008     |
|     |             |Tercihli Rejimin     |           |
|     |             |İyileştirilmesi Hakkında |           |
|     |             |1/2007 sayılı Türkiye  |           |
|     |             |İsrail Ortak Komitesi  |           |
|     |             |Karan          |           |
|----------+-------------------------+-------------------------+---------------------|

tammetin.jpg (2780 bytes)