"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Bakanlar Kurulundan

NATO Denizde Denetim Harekatı Eğitim Merkezine Katılım ile İlgili Kadro Tahsisi, Faaliyetler ve Eğitim Tedariki Mutabakat Muhtırası

Resmi Gazete Tarihi:12.04.2008

Resmi Gazete Sayısı:26845

Türkiye ile Yunanistan, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve Romanya arasında 18 Aralık 2007 tarihinde Mons'ta imzalanan ekli "NATO Denizde Denetim Harekatı Eğitim Merkezine Katılım ile İlgili Kadro Tahsisi, Faaliyetler ve Eğitim Tedariki Mutabakat Muhtırası"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 6/3/2008 tarihli ve HUMŞ-951 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 6 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 21/3/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

C. ÇİÇEK           H. YAZICI              N. EKREN           M. S. YAZICIOĞLU
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bakanı V.

M. BAŞESGİOĞLU        M. BAŞESGİOĞLU            N. ÇUBUKÇU          M. ŞİMŞEK
Devlet Bakanı         Devlet Bakanı V.           Devlet Bakanı         Devlet Bakanı

M. S. YAZICIOĞLU       M. A. ŞAHİN             M. V. GÖNÜL          B. ATALAY
Devlet Bakanı         Adalet Bakanı            Millî Savunma Bakanı     İçişleri Bakanı

A. BABACAN          K. UNAKITAN             H. ÇELİK           F. N. ÖZAK
Dışişleri Bakanı       Maliye Bakanı            Millî Eğitim Bakanı      Bayındırlık ve İskân Bakanı

R. AKDAĞ           B. YILDIRIM             M. M. EKER          F. ÇELİK
Sağlık Bakanı         Ulaştırma Bakanı           Tarım ve Köyişleri Bakanı   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

M. Z. ÇAĞLAYAN        M. H.GÜLER              E. GÜNAY           V. EROĞLU
Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı   Kültür ve Turizm Bakanı    Çevre ve Orman Bakanı

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

GİRİŞ

Bundan böyle "Sponsor Ülkeler" olarak anılacak olan Yunanistan Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, Bulgaristan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, Çek Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, Romanya Savunma Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı;

4 Nisan 1949'da imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması çerçevesinde işbirliklerini artırma arzusuyla;

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

28 Mayıs 2004 tarihli MC 324/1 (Nihai) "NATO Askeri Komuta Yapısı" uyarınca, Askeri Komite'nin NATO Denizde Denetim Harekatı Eğitim Merkezi'ni Müttefik Transformasyon Komutanlığı ile ilişkilendirilmiş bir NATO Eğitim Merkezi olarak belirlediğini göz önünde bulundurarak;

Müttefik Transformasyon Komutanlığının 17 Mayıs 2004 tarihli MC 58/3 "Müttefik Transformasyon Komutanlığı Görev Talimatı" ile olduğu kadar, 7 Mayıs 2004 tarihli MCM-250-03 uyarınca da Askeri Komite'nin, NATO Denizde Denetim Harekatı Eğitim Merkezi'nin NATO Öğretim Tesisleri'ne benzer şekilde Müttefik Transformasyon Komutanlığı ile ilişkilendirildiğine hükmettiğini dikkate alarak;

7 Mayıs 2004 tarihli MCM-250-03 "NATO Denizde Denetim Harekatı Eğitim Merkezi Konsepti" ile Askeri Komite'nin;

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

- NATO Denizde Denetim Harekatı Eğitim Merkezi'nin, NATO Komuta Yapısı dışında Yunanistan'ın ev sahipliği ve parasal desteğinde çok uluslu kadroya sahip bir NATO Eğitim Merkezi olarak, ana hatlarını ortaya koyduğunu;

- NATO Denizde Denetim Harekatı Eğitim Merkezi'nin NATO kuvvetlerinin satıh, satıh-altı, hava gözetleme ve özel harekat faaliyetlerini daha iyi icrası için Denizde Denetim Harekatı kapsamında gerekli birleşik eğitimlerini üstleneceğini saptadığını;

NATO Denizde Denetim Harekatı Eğitim Merkezi'nin Müttefik Harekat Komutanlığı ve özellikle onun Deniz Unsur Komutanlıkları ile, gerektiğinde NATO Denizde Denetim Harekatı Eğitim Merkezi faaliyetleri ile NATO deniz eğitimleri ve uygulama faaliyetlerinde eşgüdüm sağlamak ve/veya uyumsuzlukları gidermek maksadıyla bağlantılı olacağını ortaya koyduğunu;

Kuzey Atlantik Antlaşması uyarınca tesis edilmiş Uluslararası Askeri Karargahların Statüsü'ne ilişkin 28 Ağustos 1952 tarihli Protokol (Paris Protokolü)'e uygun olarak, Kuzey Atlantik Konseyi'nin NATO Denizde Denetim Harekatı Eğitim Merkezi'nin uluslararası statüsünü tasdik edebileceğini beyan ettiğini dikkate alarak;

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı, aynı zamanda Yüksek Müttefik Transformasyon Komutanlığı Karargahı ve Avrupa Yüksek Müttefik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı arasında, NATO Denizde Denetim Harekatı Eğitim Merkezi hakkındaki İşlevsel İlişkiye yönelik olarak 15 Kasım 2005 tarihinde Brüksel/Belçika'da imzalanan Mutabakat Muhtırası'nı (NATO Denizde Denetim Harekatı Eğitim Merkezi İşlevsel İlişki Mutabakat Muhtırası) dikkate alarak;

NATO Denizde Denetim Harekatı Eğitim Merkezi'nin kadro, faaliyetler ve eğitim konularında katkıda bulunmak için gerekli düzenlemelerin tesisi ve işbirliklerini artırma arzusuyla;

aşağıdaki gibi anlaşmaya varmışlardır:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

BÖLÜM I

TANIMLAR

NATO Denizde Denetim Harekatı Eğitim Merkezi İşlevsel İlişki Mutabakat Muhtırası, bu MM ya da müteakip dokümanlarında herhangi bir anlam belirlenmediği sürece NATO Terimler ve Tanımlar Sözlüğü (AAP-6) ile Müttefik Kazanılmış Uygulamalar Yayını (AACP-1) KISIM I (Mutabakat Muhtıraları Yönerge ve Örnek Hükümleri)'de yer alan tanımlar uygulanacaktır.

Bu Mutabakat Muhtırası ve müteakip dokümanlarının amaçları açısından aşağıdaki tanımlar uygulanacaktır:

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

1. NATO Komuta Yapısı - NATO'nun MC 324-1'de tanımlanan ortak askeri yapısı.

2. Kuzey Atlantik Konseyi - Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 9 uncu Maddesi gereğince kurulmuş Konsey.

3. NATO Askeri Komitesi - Kuzey Atlantik Konseyi'ne askeri tavsiyede bulunan NATO komitesi.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

4. Müttefik Harekat Komutanlığı - MC 324-1'de tanımlandığı üzere Avrupa Yüksek Müttefik Kuvvetler Karargahı ve Avrupa Yüksek Müttefik Kuvvetleri Komutanı'na bağlı diğer kuruluşlar.

5. Müttefik Transformasyon Komutanlığı - MC 324-1'de tanımlandığı üzere, Yüksek Müttefik Transformasyon Komutanlığı Karargahı ve Yüksek Müttefik Transformasyon Komutanına bağlı diğer kuruluşlar.

6. Avrupa Yüksek Müttefik Komutanı - MC 324-1'de tanımlandığı üzere, Müttefik Harekat Komutanlığı'na komuta eden Stratejik Komutan.

7. Yüksek Müttefik Transformasyon Komutanı (SACT=Suprime Allied Commander Transformation) - MC 324-1'de tanımlandığı üzere, Müttefik Transformasyon Komutanlığına komuta eden Stratejik Komutan.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

8. Avrupa Yüksek Müttefik Kuvvetler Karargahı - MC 324-1'de tanımlandığı üzere Müttefik Harekat Komutanlığına dair karargah.

9. Yüksek Müttefik Transformasyon Komutanlığı Karargahı (SACT Kh.) - MC 324-1'de tanımlandığı üzere Müttefik Transformasyon Komutanlığına dair karargah.

10. Denizde Denetim Harekatı - Tanımlanmış bir coğrafi alanda belirlenmiş kişiler veya malzemenin denizcilikle ilgili hareketine zor kullanarak mani olmak suretiyle yürütülen harekatlar.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

11. Müşteri - NATO Denizde Denetim Harekatı Eğitim Merkezi tarafından sağlanan ürünleri elde eden ve hizmetleri kullanan herhangi bir ülke, acentalık veya kuruluş.

12. Çerçeve Ülke - MCM-250-03'de belirlendiği gibi, üzerinde veya içinde NATO Denizde Denetim Harekatı Eğitim Merkezi'nin kurulacağı arazinin egemenlik hakkına sahip ülke, Yunanistan Cumhuriyeti.

13. Sponsor Ülkeler - Bu Mutabakat Muhtırasını imzalayan ülkelerin Bakanlık/Bakan/Genelkurmay Başkanlığı.

14. NATO Denizde Denetim Harekatı Eğitim Merkezi (NMIOTC=NATO Maritime Interdiction Operational Training Center) - MCM-250-03'e göre Souda Deniz Üssü, Girit, Yunanistan'da konuşlu NATO Eğitim Merkezi.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

15. NMIOTC Koordinasyon Kurulu - NMIOTC faaliyetlerinin yanı sıra onun görevine ilişkin uzun dönemli hususlarda Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı'na tavsiyede bulunan, NMIOTC İşlevsel İlişki Mutabakat Muhtırasına istinaden oluşturulmuş Kurul.

16. NMIOTC İstişare Kurulu - NMIOTC'nin tüm faaliyetleri üzerine NMIOTC Komutanına tavsiye sağlamaktan sorumlu, bu MM içinde oluşturulmuş Kurul.

17. NMIOTC Çalışma Programı - NMIOTC'nin bir takvim yılı içerisindeki tüm faaliyetlerini belirleyen program.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

BÖLÜM II

AMAÇ

Bu Mutabakat Muhtırası'nın amacı, NMIOTC'nin kadro, faaliyetler ve eğitim tedarikine Sponsor Ülkelerin iştirak etmesi için uygun düzenlemeleri oluşturmaktır.

BÖLÜM III

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

GENEL MÜLAHAZALAR

1. Çerçeve Ülke, NMIOTC'yi bir Yunanlı komutasında, çokuluslu kadroya sahip eğitim merkezi olarak NATO'nun Denizde Denetim Harekatı kabiliyetini arttırmak için kuracak, mali kaynak sağlayacak ve işletecektir.

2. NMIOTC İşlevsel İlişki Mutabakat Muhtırası hükümlerine istinaden, NMIOTC'nin hizmetleri ve NATO'nun ihtiyaçlarının uyumluluğunu sağlamak amacıyla SACT Kh., NMIOTC'nin kuruluşunu gözlemleyecek ve ayrıca onun eğitim rehberini belirleyecektir. Bundan başka, SACT Kh., tüm NMIOTC faaliyetlerini NATO için gözlemleyecektir.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

3. NMIOTC NATO Öğretim Tesisleri'ne benzer bir yolla Müttefik Transformasyon Komutanlığı ile bağlantılı olacaktır.

4. NMIOTC'nin hizmetlerine ve ürünlerine erişim önceliği NATO'ya, aynı zamanda Ülkeler tarafından talep edildiğinde ve SACT Kh. tarafından koordine edilerek NATO ülkelerine, Barış İçin Ortaklık, Akdeniz Diyalogu ve İstanbul İnisiyatifi Ülkeleri'ne sağlanacaktır. Hizmet ve ürünler ayrıca, münasip olduğunda, NATO güvenlik anlaşmalarını dikkate alarak, Kuzey Atlantik Konseyi kararlarına uygun olarak diğer Müşterilere sağlanabilecektir.

5. NMIOTC ve Müttefik Harekat Komutanlığı arasında, özellikle Deniz Unsur Komutanlıkları arasında, yakın koordinasyon sağlanacaktır.

BÖLÜM IV

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

NMIOTC KAPSAMI

NMIOTC Denizde Denetim Harekatı kapsamında NATO kuvvetlerinin satıh, satıhaltı, hava gözetleme ve özel harekat faaliyetlerinin daha iyi icrası için gerekli birleşik eğitim faaliyetleri yürütecektir;

BÖLÜM V

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

KADRO TAHSİSİ

1. NMIOTC personel yapısı, kadro tahsisi ve Sponsor Ülkelere kadro atamaları bu Mutabakat Muhtırasının Ek A'sında detaylandırılmıştır.

2. Ek A'da düzenlenmiş NMIOTC kadro atamaları ve personel planı içinde kadro sayıları genelinde herhangi kalıcı ilave, azaltma veya değişiklik, sadece tüm Sponsor Ülkeler yazılı müsaadelerini verdiklerinde yapılabilir.

3. Her Sponsor Ülke NMIOTC Komutanlığına Ek A'da düzenlenmiş kadroları doldurmak için, sırası gelince, uygun personel atayacaktır. Personel rotasyonu, ilgili Sponsor Ülke sorumluluğundadır. Her görev süresi iki yıldan az olmamalıdır ve her görev süresi sonundan iki ay önce rotasyon Çerçeve Ülke'ye bildirilmelidir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

4. Sponsor Ülkeler personelini ilgili görev tanımları ile uyumlu olacak şekilde atayacaklardır. NMIOTC Komutanlığı tarafından buna ilişkin önerilen herhangi bir değişiklik, ilgili Sponsor Ülke onayına bağlı olacaktır.

5. Bir Sponsor Ülke atanmış bir kadroyu 120 günden fazla dolduramayacak ise, Yunanistan Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığını yazılı olarak bilgilendirecektir. Daha sonra, şu halde, kadroyu geçici olarak doldurmak üzere diğer Sponsor Ülkelerin gönüllü bir milli katkı sağlamaları için müracaat edebilir.

6. Milli görev ve disiplin hususlarında, tüm NMIOTC personeli kendi milli komuta zinciri ile ve idaresinde, kendi ülkelerinin gereklerine bağlıdır ve uyacaktır. Her Sponsor Ülke Merkeze atadığı personelin milli sorumluluk ve disipline ilişkin tüm hususlarında NMIOTC'ye ülkelerinin irtibat noktası olarak hizmet edecek uygun rütbe yetkide bir Kıdemli Milli Temsilci belirleyecektir. Bu belirlenmiş irtibat noktası ayrıca, kendi milli kanunlar ve düzenlemelerinin yüklediği sınırlar içinde kendi ülkelerinin NMIOTC'ye atanmış personelinin Merkezin yayınladığı tüm talimat ve düzenlemelerine bağlı olmasını sağlayacaktır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

7. Çerçeve ülkenin standart güvenlik tedbirleri nezareti dahil, sağlık ve güvenlik alanında uyguladığı düzenlemeler Bölüm Vl'da bahsedilen anlaşmalar ve düzenlemelerle çatışmayacaktır.

8. Sponsor Ülkeler yıllık yapılacak bir "Bilgilendirme Toplantısı" vasıtasıyla NMIOTC'nin faaliyetlerine ilişkin tüm hususlarda Çerçeve Ülke tarafından bilgilendirilecektir.

BÖLÜM VI

NMIOTC FAALİYETLER VE EĞİTİM

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

1. NMIOTC tarafından faaliyetler ve eğitim MCM 250-03 ve ACT Dir 75-8 ile uyumlu olarak sağlanacaktır. Bilhassa, faaliyet ve eğitimler, bir Denizde Denetim Harekatı münasebeti içinde bireysel seviyede veya birleşik deniz harekatları ortamında aşağıdaki alanlarda uzmanlığı geliştirmeye odaklanacaktır:

a. Denizde Denetim Harekatı plan gelişimi.

b. Satıh, satıhaltı ve hava gözetleme.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

c. Gemiye çıkma süreci.

d. Özel Harekatların Denizde Denetim Harekatı'na yaklaşımı.

2. Eğitim kursları aşağıdakilerin birleşimini ihtiva edecektir:

a. Sınıf öğretisi.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

b. Benzetimli eğitim.

c. Uygulamalı eğitim.

3. Eğitim kurslarından Müşteriler aşağıdaki durumlarda faydalanacaktır:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

a. Onların personelini Müttefik Transformasyon Komutanlığı (eğitim) tarafından belirlenmiş ölçünlere göre eğitmek.

b. Denizde Denetim Harekatı'na ilişkin yeni taktikleri, uygulamaları ve/veya öğretileri denemek ya da tatbik etmek.

c. Onların personelini Müttefik Transformasyon Komutanlığı (akreditasyon) tarafından belirlenmiş ölçünlere göre geçerli kılmak.

4. Eğitim kurslarının mevcudiyeti Kurs Kataloğunda yıllık olarak yayımlanacaktır. Uygulanacak ücretlerin genel çerçevesi Kurs Kataloğuna eklenecektir ve yayımlandığı mali yıl boyunca geçerli olacaktır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

BÖLÜM VII

NMIOTC FAALİYETLERİNE VE EĞİTİMİNE MÜŞTERİ KATILIMI

1. NMIOTC faaliyet ve eğitimlerine katılım ikili veya çoklu temelde müşteriler ile Yunanistan Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı arasında düzenlenecek, MCM 250-03 ile uyumlu olacaktır.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

2. Müşterilerin NMIOTC'nin faaliyetlerine ve eğitimine katılımına ilişkin artan masraflar STANAG 6002'de düzenlenen ilkelerle uyumlu olarak ödetilecektir. Bu ücretler Müşterilere yıllık olarak yayımlanacak ve yayımlandığı mali yıl boyunca geçerli kalacaktır.

3. Yatma yeri, tüketilebilir yiyecek maddeleri, kantin listesi ve yemeklere ilişkin giderler bireysel bazda ödetilecektir.

4. NMIOTC görevi dahilinde gerçekçi eğitim sağlayan inorganik NMIOTC askeri unsurlarının ücretleri Müşteriye ödetilecektir.

BÖLÜM VIII

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

NMIOTC İSTİŞARE KURULU

1. NMIOTC İstişare Kurulu tüm NMIOTC faaliyetleri üzerine tavsiye sağlamakla sorumlu heyettir. NMIOTC İstişare Kurulu NMIOTC Komutanına görevini etkin şekilde yerine getirmesi için tavsiye sağlayacaktır. Her Sponsor Ülke NMIOTC İstişare Kurulu'na yazılı olarak bir temsilci atayacaktır.

2. NMIOTC İstişare Kurulu NMIOTC'ye ait olan tüm hususlara ilişkin Sponsor Ülkelerin ilgilerini dikkate almakla sorumludur. Bu sorumluluklar NMIOTC Çalışma Programı üzerine teklifler, bununla birlikte bu Mutabakat Muhtırası'nın eklerine değişiklikler dahilinde, ancak bunlarla sınırlandırılmış değildir.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

3. NMIOTC İstişare Kurulu aşağıdakilerden oluşacaktır:

a. NMIOTC İstişare Kurulu'na başkanlık edecek olan Komutan; ve

b. Sponsor Ülkelerin atadığı Binbaşı ve üstü temsilciler.

4. Harekat Kurmay Başkanı NMIOTC İstişare Kurulu Sekreteri görevini yürütecektir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

5. Her Sponsor Ülke NMIOTC İstişare Kurulu Temsilcisini desteklemek üzere ihtiyaç duyulan herhangi bir uzman sağlayabilir.

6. NMIOTC İstişare Kurulu toplantılarının sonuçları fikir birliği ile kararlaştırılacaktır.

7. NMIOTC İstişare Kurulu'nun olağan toplantıları yıllık olarak yapılacak; ilave toplantılar Komutan tarafından veya herhangi bir Sponsor Ülke tarafından Komutan aracılığıyla duyurulacaktır.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

8. NMIOTC İstişare Kurulu toplantılarının gündem maddeleri evvelinden tasarlanacak ve her toplantıya en az 30 gün kala Sponsor Ülkelere dağıtılacaktır. Tutanaklar tasarlanacak ve NMIOTC İstişare Kurulu üyelerine dağıtılacaktır.

BÖLÜM IX

ÇALIŞMA PROGRAMI GELİŞİMİ

1. NMIOTC NATO ve tüm diğer müşterilerden müteakip yılın NMIOTC Çalışma Programı'na girdiler talep edecektir. Bu girdiler zamanı gelince NMIOTC'ye sağlanmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

2. Bu girdiler temelinde, Komutan NMIOTC'nin kaynaklarını (bütçe, insan gücü, teçhizat, vb.) dikkate alarak NMIOTC TASLAK Çalışma Programı'nı hazırlar.

3. Yıllık NMIOTC Koordinasyon Kurulu toplantısından önce, Komutan NMIOTC İstişare Kurulu'nu toplar ve NMIOTC TASLAK Çalışma Programı'nı Sponsor Ülkelerin tavsiyesi için takdim eder. Nihai kararlar gözden geçirilmiş bir NMIOTC TASLAK Çalışma Programı'nda açıkça gösterilir.

4. Bu taslak, NATO tavsiyesinin dikkate alınacağı NMIOTC Koordinasyon Kurulu'nda, NMIOTC Çalışma Programı tartışmalarında temel olarak alınacaktır.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

5. İşlevsel İlişki Mutabakat Muhtırası'na uygun olarak, NMIOTC Koordinasyon Kurulu NMIOTC Çalışma Programı çevriminden altı ay öncesinde NMIOTC Çalışma Programı'nın nihai onayını garantileyecek olan NMIOTC Çalışma Programı hakkında önerilerini Çerçeve Ülkeye sağlayacaktır.

6. Komutan NMIOTC Çalışma Programı üzerine tavsiye için alınan herhangi çevrim dışı ihtiyaçlar için, İşlevsel İlişki Mutabakat Muhtırası'na uygun olarak Sponsor Ülkeleri bilgilendirecektir. Daha sonra Çerçeve Ülkeye, nihai kararı ve ilgili NMIOTC Çalışma Programı'nın olası değişikliğini temin edecek olan bir teklif iletecektir.

BÖLÜM X

PERSONEL DESTEK DÜZENLEMELERİ

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

1. Çerçeve Ülke, elverişliliğe bağlı olarak ve hukuk kurallarının ve yönetmeliklerin şartları gereğince, bedelsiz olarak, bu paragrafta izah edilen alanlarda Sponsor Ülkeler ve onların bağlılarına lojistik destek/hizmetler sağlayacaktır:

a. İkamet edilecek yerin tedarik edilmesine yardımcı olunması.

b. NMIOTC personeli ve onların bağlıları tarafından eğlenme-dinlenme ve yardım tesisleri ve faaliyetlerine erişim ve kullanılması.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

c. Yemekhane ve subay ve kaydedilmiş klüplere girilebilmesi.

2. Tıbbi ve dişle ilgili hizmetler geri ödeme koşuluyla sağlanacaktır. Bununla beraber, ilk yardım desteği Sponsor Ülke personeli ve onların bağlılarına bedelsiz sağlanacaktır.

2. Yardım ve tesisler, Çerçeve Ülke ve onların bağlılarına uygulanan aynı koşullarla Sponsor Ülke personeline ve onların bağlılarına uygulanacaktır.

3. Her Sponsor Ülke Çerçeve Ülke tarafından kendi personeline yönelik çıkarılan faturaların zamanında ödenmesini sağlamak için gerekli önlemleri alacaktır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

BÖLÜM XI

MALİ HÜKÜMLER

1. Çerçeve Ülke NATO Denizde Denetim Harekatı Eğitim Merkezi'ni harekat ve bakımı için gereken maliyetler de dahil finanse edecektir. Ek B'de tanımlanan altyapıyı ve ilave desteği, bedava, sağlayacaktır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

2. Her Sponsor Ülke şu maliyetleri karşılayacaktır:

a. Bölüm V - Ek A uyarınca NATO Denizde Denetim Harekatı Eğitim Merkezi'ne atanan personeline ve diğer herhangi bir ulusal destek personeline ulusal yönetmelikler gereğince ödenecek ücretler ve istihkaklar.

b. NATO Denizde Denetim Harekatı Eğitim Merkezi'nin işleyişi için gerekli olmayan ve Çerçeve Ülke tarafından sağlanandan fazla Sponsor Ülke tarafından gerek duyulan herhangi bir altyapı veya askeri malzemenin ilk ve işleyiş maliyetleri.

d.Kendi personeli için gerekli olan ulusal nitelikli faaliyetler.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

3. Kısa yolculuk, turistik mekanları gezme gibi muhtemel sosyal olaylar için gereken maliyetler ortaklığa dayanarak, üstlenilecektir.

4. Çerçeve Ülke, diğer Sponsor Ülkelerin bağlı personeli ile ilgili herhangi bir maliyetten sorumlu değildir.

BÖLÜM XII

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

HUKUKİ HÜKÜMLER

1. Kuzey Atlantik Konseyi tarafından Uluslararası Askeri Organizasyon olarak etkin kılınmasına bağlı olarak, işleyiş ve NMIOTC'ye katılım, 19 Haziran 1951 tarihli, Kuvvetlerin Statüsüne ilişkin Kuzey Atlantik Antlaşması Tarafları arasındaki Antlaşma (NATO SOFA), Kuzey Atlantik Antlaşması uyarınca kurulan Uluslararası Askeri Karargahların Statüsüne ilişkin 28 Ağustos 1952 tarihli Protokol (Paris Protokolü), ve Uluslararası Askeri Karargahların Yunanistan'da Kurulması ve İşletilmesine ilişkin Özel Durumlar hakkında Yunanistan Cumhuriyeti ile Avrupa Yüksek Müttefik Kuvvetler Karargahı arasındaki, 15 Eylül 1999 tarihli, Antlaşma (SHAPE-Yunanistan Antlaşması) hükümlerine göre yönetilecektir.

2. Kuzey Atlantik Konseyi tarafından Uluslararası Askeri Organizasyon olarak aktivasyonundan önce, NMIOTC'ye atanan Sponsor Ülkelerin personeli ve onların bağlılarının statüsü 19 Haziran 1951 tarihli, Kuvvetlerin Statüsüne ilişkin Kuzey Atlantik Antlaşması Tarafları arasındaki Antlaşma (NATO SOFA) hükümlerine göre yönetilecektir.

BÖLÜM XIII

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

GÜVENLİK

1. Sponsor Ülkeler, NMIOTC'ye atanan kendi personelinin tüm ilaveler ve değişiklikler ve sahip olunan veya kullanılan veya üretilen, sağlanan ya da değiştirilen bilgi içeren tüm gizlilik dereceli malzemelerin doğru depolanması, yüklenmesi ve boşaltılması, gönderilmesi, korunması ile ilgili var olan güvenlik antlaşmaları ve düzenlemeleri dahil 17 Haziran 2002 tarihli C-M(2002)49 NATO dokümanına uyacaklarını garanti edecektir.

2. NMIOTC'ye ya da faaliyetlerine katılım, var olan NATO güvenlik antlaşmalarına ve düzenlemelerine tabidir.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

3. Bir Sponsor Ülkenin, NMIOTC bina ve eklentilerine Yunanistan Savunma Bakanlığı tarafından sağlanandan daha fazla, önemli teçhizat getirilmesinde çıkarı olduğu taktirde, sonrakinin öncelikli onayı gereklidir.

BÖLÜM XIV

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Mutabakat Muhtırasının yorumlanması veya uygulanmasına yönelik herhangi bir anlaşmazlık Sponsor Ülkeler arasında müzakereler yoluyla halledilecektir.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

BÖLÜM XV

NİHAİ MÜLAHAZALAR

1. Bu Mutabakat Muhtırası, yürürlüğe girmesi için iç hukuk sürecinin tamamlanmasının gerekmediği Sponsor Ülkeler için son imza üzerine, ve, geri kalan ülkeler için, yürürlüğe girmesi maksadıyla gerekli iç hukuk sürecini tamamladıklarını diğer Sponsor Ülkelere bildirmeleri üzerine yürürlüğe girecektir. NMIOTC İşlevsel İlişki Mutabakat Muhtırası yürürlükte kaldığı sürece veya Sponsor Ülkeler aksine karar verinceye kadar yürürlükte kalacaktır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

2. Bu Mutabakat Muhtırası, Bölüm V paragraf 2'sindeki koşullar haricinde, ancak tüm Sponsor Ülkelerin karşılıklı yazılı müsaadesi ile değiştirilebilir veya düzeltilebilir. Muvafakat sağlanmış değişiklik veya düzeltmeler, bu Mutabakat Muhtırasının yürürlüğe girmesi için açıklanmış muamele ile uyumlu olarak yürürlüğe girecektir. Düzeltme ve değişiklik süreci boyunca, Sponsor Ülkeler bu Mutabakat Muhtırası altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceklerdir.

3. Herhangi NATO Ülkesi herhangi bir zamanda bu Mutabakat Muhtırasına katılmayı kararlaştırabilir. Bir NATO ülkesi NMIOTC'ye katılım için müracaat ederse, Sponsor Ülkeler böyle bir müracaatı dikkate alacaklardır. Bu münasebetle, Sponsor Ülkeler ve katılan NATO Ülkesi tarafından bir Katılım Belgesi imzalanacaktır.

4. Herhangi bir Sponsor Ülke bu Mutabakat Muhtırasından tek taraflı olarak, herhangi bir zamanda, diğer Sponsor ülkelere altı ay öncesinden yazılı ilan vererek çekilebilir. Bu Mutabakat Muhtırasının sonlandırılması durumunda, veya herhangi Katılımcı bu Mutabakat Muhtırasından çekilirse, Bölüm XI (Mali Hükümler), XII (Hukuki Hükümler) ve XIV (Uyuşmazlıkların Çözümü)'deki koşullar tüm kalan ödemeler, talepler ve tartışmalar nihai olarak halledilene kadar yürürlükte kalacak ve Bölüm XIII (Güvenlik)'ün hükümleri tüm gizlilik dereceli bilgi ve malzeme ya üreten Sponsor Ülkeye geri dönünceye kadar ya da, üreticinin talimatı uyarınca imha edilinceye kadar veya üretici tarafından tekrar tasnif edilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı'nın bu Mutabakat Muhtırasından çekilmesi durumunda, Mutabakat Muhtırası otomatik olarak sonlanacaktır. Böyle bir durumda, bu paragraftaki koşullar uygulanacaktır.

Bu Mutabakat Muhtırası beş orijinal nüsha olarak, İngilizce dilinde, her Sponsor Ülkeye bir adet olacak şekilde hazırlanmıştır.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

İlgili makamları tarafından tam yetkilendirilmiş olan ve bu yüzden altta imzası bulunanların şahitliğinde bu Mutabakat Muhtırası 18 Aralık 2007 tarihinde Mons, Belçika'da imzalanmıştır.

Yunanistan Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı adına

Tuğamiral loannis Alvertos

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Avrupa Yüksek Müttefik Kuvvetler Karargahı'ndaki Yunanistan Milli Askeri Temsilcisi

Bulgaristan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı adına

Tümgeneral Kolyo Bachvarov

Avrupa Yüksek Müttefik Kuvvetler Karargahı'ndaki Bulgaristan Milli Askeri Temsilcisi

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Çek Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı adına

Tümgeneral Josef Sedlak

Avrupa Yüksek Müttefik Kuvvetler Karargahı'ndaki Çek Cumhuriyeti Milli Askeri

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

Temsilcisi

Romanya Savunma Bakanlığı adına

Tuğgeneral Valeriu Nicut

Avrupa Yüksek Müttefik Kuvvetler Karargahı'ndaki Romanya Milli Askeri Temsilcisi

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı adına

Tümgeneral Kenan Hüsnüoğlu

Avrupa Yüksek Müttefik Kuvvetler Karargahı'ndaki Türkiye Milli Askeri Temsilcisi

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

EK B

NMIOTC MM'SİNE

ÇERÇEVE ÜLKE ALT YAPI VE İLAVE DESTEK SORUMLULUKLARI

1. Çerçeve Ülke olarak Yunanistan Cumhuriyeti, Sponsor Ülkelere Souda Bay'daki NMIOTC tesislerini ve altyapısını bedava sağlamaktadır.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

2. Çerçeve Ülkenin ikmal ölçülerine ve uygulanabilir NATO ölçünlerine göre Çerçeve Ülke aşağıda belirtilen NMIOTC maliyetlerini sağlayacak ve üstlenecektir:

a. Sponsor Ülke personeli tarafından kullanılması için NMIOTC tesisleri.

b. Binaların altyapısı, yapısal bakımı, temizliği, ısınması, ışıklandırılması ve fiziki güvenliği.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

c. NMIOTC ordugahı içerisindeki gerekli destek personeli ve teçhizatı.

d. NMIOTC için ofis idaresi, döşenmesi, tertibatı, ofis teçhizatı ve kırtasiye malzemesi.

e. Çerçeve ülke Savunma Bakanlığı düzenlemelerine göre tüm yakıt maliyetleri dahil NMIOTC'de görevli personel için personel arabaları ve diğer idari taşıtlarla ilgili ulaşım araçları.

f. Dış haberleşme: Alt bölge Harekat Kontrolü ve Taktik Kontrol ağı. İlave olarak, tüm NATO Telefon Sistemi ve yerel telefon konuşmaları bedava sağlanacaktır. Çağrı numaralarına göre tüm şehirlerarası telefon konuşmaları Katılımcıların personeli tarafından karşılanacaktır.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

g. NMIOTC tarafından sağlanan eğitimi desteklemek için Komuta, bilgi ve benzetim sistemleri.

h. Eğitimciler tarafından talep edildiği takdirde silahlar ve bireysel özel teçhizat (örn. taşınabilir Çok Yüksek Frekans-Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) eğitim sürecinin tamamlanması ile, ödünç verenlere geri verilecektir.

i. Hidrografi desteği bedava sağlanacaktır. STANAG 3689'a uygun olarak hazırlanacak olan belirli bölgelere ait güncel seyrüsefer haritaları, eğitim paketinin gereksinimlerine göre eğitimcilere dağıtılacaktır. Eğitim süresinin tamamlanması ile yukarıda belirtilen haritalar ödünç verenlere geri verilecektir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

±(ICD-IMEX Not: Bu Andlaşmanın İngilizce dilindeki metni 12/4/2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)±

tammetin.jpg (2780 bytes)