"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Bakanlar Kurulundan

Türkiye-Moldova Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı Protokolü

Resmi Gazete Tarihi:12.04.2008

Resmi Gazete Sayısı:26845

4 Nisan 2007 tarihinde Kişinev'de imzalanan ekli "Türkiye-Moldova Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı Protokolü"nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 1/2/2008 tarihli ve HUMŞ/84 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 25/2/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

C. ÇİÇEK           H. YAZICI              N. EKREN           M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK           K. TÜZMEN              M. V. GÖNÜL          M. ŞİMŞEK
Devlet Bakanı V.       Devlet Bakanı            Devlet Bakanı V.       Devlet Bakanı

M. S. YAZICIOĞLU       M. A. ŞAHİN             M. V. GÖNÜL          B. ATALAY
Devlet Bakanı         Adalet Bakanı            Millî Savunma Bakanı     İçişleri Bakanı

A. BABACAN          K. UNAKITAN             H. ÇELİK           F. N. ÖZAK
Dışişleri Bakanı       Maliye Bakanı            Millî Eğitim Bakanı      Bayındırlık ve İskân Bakanı

R. AKDAĞ           B. YILDIRIM             M. M. EKER          F. ÇELİK
Sağlık Bakanı         Ulaştırma Bakanı           Tarım ve Köyişleri Bakanı   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

M. Z. ÇAĞLAYAN        M. H.GÜLER              E. GÜNAY           V. EROĞLU
Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı   Kültür ve Turizm Bakanı    Çevre ve Orman Bakanı
(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti arasında 3/5/1994 tarihinde imzalanan Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşmasına istinaden kurulan Türkiye-Moldova Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı 3-4 Nisan 2007 tarihlerinde Kişinev'de yapılmıştır.

Katılımcılar listesi Ek'tedir.

Taraflar, aşağıdaki gündem maddeleri üzerinde mutabakata varmışlardır.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

1- Türkiye ile Moldova arasındaki karayolu taşımacılığı ve dış ticaretin mevcut durumu hakkında bilgi değişimi

2- Eşya taşımacılığı ve kotaların belirlenmesi

3- Yolcu taşımacılığı

4- Diğer konular

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Madde 1.

Taraflar, Türkiye ve Moldova arasında uluslararası karayolu taşımacılığı alanındaki ikili işbirliğinin mevcut durumu hakkında bilgi ve istatistiki veri teatisinde bulunmuş olup, Türkiye ile Moldova arasındaki mevcut ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak için gerekli gayreti göstereceklerini ifade etmişlerdir.

Taraflar, Türkiye ile Moldova arasında gerçekleştirilen yolcu ve eşya taşımalarının Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti arasında 3/5/1994 tarihinde imzalanan Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşmasına uygun olarak yapıldığını memnuniyetle ifade etmişlerdir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

Taraflar, iki ülke arasındaki ihracat/ithalat verileri hakkında bilgi teatisinde bulunmuşlardır.

Madde 2.

Taraflar, uluslararası karayolu taşımacılığının kademeli olarak liberalleştirilmesini sağlamak amacıyla, taşımacıların karşılaştıkları engellerin ortadan kaldırılmasının gerekliliğini vurgulamışlardır.

Taraflar, ikili ve transit karayolu eşya taşımacılığında kullanılan araçların sayıları ve nitelikleri hakkında bilgi teatisinde bulunmuşlar ve taşımacılığın karşılıklı olarak her iki yönde artacağı konusunda umutlu olduklarını ifade etmişlerdir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Taraflar, 2007 yılı kesin ve 2008 yılı geçici geçiş belgesi kotalarının aşağıdaki gibi belirlenmesini kararlaştırmışlardır:

Türkiye tarafına:

- Üçüncü ülkeye/ ülkeden taşımalar için 425 adet,

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

- Boş girip yük almak için 275 adet,

Moldova tarafına:

- Üçüncü ülkeye/ülkeden taşımalar için 325 adet,

- Boş girip yük almak için 300 adet,

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Taraflar, yıl içinde olabilecek ilave belge taleplerini karşılıklı olarak iyi niyet çerçevesinde değerlendireceklerdir.

Taraflar, teati edilen geçiş belgelerinin takip eden yılın 31 Ocak tarihine kadar geçerli olmasını kararlaştırmışlardır.

Madde 3.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Taraflar, iki ülke arasında yolcu taşımacılığı alanında yüksek bir potansiyelin olduğunu belirtmiş ve düzenli yolcu taşımacılığının geliştirilmesi yönünde çaba sarf edilmesi gerektiğini vurgulamışlardır.

Madde 4.

Taraflar, profesyonel sürücülerin giriş vizelerinin temininde problemlerle karşılaşıldığını ve bunun uluslararası karayolu taşımacılığını olumsuz yönde etkilediğini belirtmişlerdir.

Taraflar, diğer ülkelere yönelik uygulamaları da gözönünde bulundurarak, sürücüler için uzun süreli ve çok giriş-çıkışlı vize işlemlerinin kolaylaştırılması ile ilgili olarak ülkelerinin ilgili makamları nezdinde girişimde bulunulması hususunda anlaşmışlardır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Taraflar, Türk ve Moldova taşımacılarının menfaatini korumak amacıyla, Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı (UBAK) çerçevesinde iki tarafça yürütülen çabaları koordine etme hususunda mutabakata varmışlardır.

Her iki taraf taşımacılarını, geçiş belgeleri ve UBAK belgelerinin belirtilen şartlara uygun olarak kullanılması konusunda bilgilendireceklerdir.

Türkiye-Moldova Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı görüşmeleri; dostane, yapıcı ve karşılıklı anlayış içerisinde gerçekleştirilmiş ve alınan kararlardan her iki taraf da memnuniyetlerini ifade etmişlerdir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Türk Tarafı, bir sonraki Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Karma Komisyon Toplantısını gerçekleştirmek üzere Moldova heyetini Türkiye'ye davet etmiştir. Toplantının yeri ve zamanı yazışma yoluyla belirlenecektir.

Bu Protokol, 4 Nisan 2007 tarihinde Kişinev'de Türkçe ve Moldovanca dillerinde ikişer orijinal nüsha halinde düzenlenmiştir.

Türk heyeti adına Moldova heyeti adına

Mehmet Nesip KEMALOĞLU Oleg GİRBU

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

Ek

3-4 Nisan 2007

Kişinev şehri

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

TÜRK HEYETİ:

1. Mehmet Nesip Kemaloğlu Heyet Başkanı, Kara Ulaştırması Genel Müdür

Yardımcısı, Ulaştırma Bakanlığı

2. Ahmet Güner Ulaştırma Bakanlığı, Kara Ulaştırması Genel

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Müdürlüğü, Daire Başkanı

Ek

3-4 Nisan 2007

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Kişinev şehri

MOLDOVA HEYETİ:

1. Oleg Girbu Heyet Başkanı, Genel Müdür, Moldova

Uluslararası Karayolu Taşımacıları Kurumu

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

2. Vladimir Radu Uluslararası Karayolu Taşımacıları Derneği

Temsilcisi

3. Elena Darii Genel uzman, Dış ilişkiler ve Avrupa'yla birleşme

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

dairesi, Uluslararası Kara Ulaştırması Bakanlığı

4. Vladimir Pendiurin Genel Sekreter, Uluslararası Karayolu Taşımacıları

Ortaklığı

5. Eugen Datco Genel Müdür, Uluslararası Karayolu Taşımacıları

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

Dairesi

6. Alexandru Munteanu Moldova Cumhuriyeti Gümrük Dairesi Temsilcisi

7. Anatolii Zaharciuc "Orizontul" Daire Başkanı

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

8. Vadim Parnitchii "Mejautotrans" Daire Başkanı

±(ICD-IMEX Not: Bu Andlaşmanın Moldovanca dilindeki metni 12/4/2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)±

tammetin.jpg (2780 bytes)