11 Nisan 2008 26844 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2008/13441 Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile NATO Bakım ve İkmal Teşkilatı Arasında İmzalanan - 2008/13441 Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile NATO Bakım ve İkmal Teşkilatı Arasında İmzalanan "Sensör Entegrasyonu ve Kontrol Sistemlerine (SICS) Yönelik TU-33 Sayılı Satış Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2008/13445 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında İmzalanan - 2008/13445 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında İmzalanan "Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesinin Hibe Yoluyla Yapımına İlişkin Notalar"ın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'na, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Çevre ve Orman Bakanlığına, Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

TEBLİĞ

- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 109)- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 109)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları