10 Nisan 2008 26843 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2008/13401 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına Dair Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar- 2008/13401 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına Dair Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2008/13408 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Adana 6 ncı Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında Bulunan Bazı Yerlerin Suların Taşmasıyla Su Altında Kalan veya Su Baskınlarına Uğrayabilecek Saha Olarak Tespit ve İlanı Hakkındaki 6/9/1955 Tarihli ve 4/5827 Sayılı Kararnamenin Eki Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2008/13416 Uygulama Alanı İlan Edilen Şanlıurfa İlinde Üç Köyün Bağımsız Köy Olması ve Şekerli Bucağı Bakmaç Köyüne Bağlı Yenisu Bağlısının Keçiburcu Köyüne Bağlanması Hakkında Karar

- 2008/13418 Araştırma ve Geliştirme Projelerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar- 2008/13418 Araştırma ve Geliştirme Projelerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar

- 2008/13438 Uygulama Alanı İlan Edilen Şanlıurfa İli, Bozova İlçesi, Merkez Bucağına Bağlı Yalıntaş Bağlısının Yalıntaş Adıyla Bağımsız Köy Olması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati YAZICI'nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'e, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Maliye, Millî Eğitim, Tarım ve Köyişleri ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- 2008/13436 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- 2008/13436 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Avıan Influenza Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği- Avıan Influenza Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Görevlilerin Islahçı Hakkından Yararlanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Görevlilerin Islahçı Hakkından Yararlanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 7)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/96, K: 2008/65 Sayılı Kararı (9/6/1932 Tarihli ve 2004 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/96, K: 2008/65 Sayılı Kararı (9/6/1932 Tarihli ve 2004 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları