08 Nisan 2008 26841 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

-2008/13417 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar-2008/13417 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2008/13427 İsrail Devleti Menşeli Mayasız Ekmek İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

- 2008/13449 İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

- 2008/13450 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nce Kullanılmak Üzere Mısır ve Buğday İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati YAZICI'nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

- İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

İLKE KARARI

- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 12/3/2008 Tarihli ve 740 Sayılı İlke Kararı

TEBLİĞ

-Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar-Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

-Anayasa Mahkemesinin E: 2007/21, K: 2008/40 Sayılı Kararı (10/1/2007 Tarihli ve 5572 Sayılı Kanun ile İlgili)-Anayasa Mahkemesinin E: 2007/21, K: 2008/40 Sayılı Kararı (10/1/2007 Tarihli ve 5572 Sayılı Kanun ile İlgili)

-Anayasa Mahkemesinin E: 2005/38, K: 2008/53 Sayılı Kararı (4/6/1937 Tarihli ve 3201 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/4/2001 Tarihli ve 4638 Sayılı Kanun ile İlgili)-Anayasa Mahkemesinin E: 2005/38, K: 2008/53 Sayılı Kararı (4/6/1937 Tarihli ve 3201 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/4/2001 Tarihli ve 4638 Sayılı Kanun ile İlgili)

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

- Yüksek Seçim Kurulunun 29/3/2008 Tarihli ve 145 Sayılı Kararı

İlanlar

-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları