"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Kamu İhale Kurumundan

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:05.04.2008

Resmi Gazete Sayısı:26838

MADDE 1 - 11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin Ek-1'inde yer alan İş Deneyim Belgesi Güncelleştirme ve Değerlendirme Formu (1/1/2006 tarihine kadar olan dönem için)'nun (4) numaralı dipnotu ile İş Deneyim Belgesi Güncelleştirme ve Değerlendirme Formu (1/1/2006 tarihinden sonraki dönem için)'nun (5) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (h) bentlerindeki hükümler çerçevesinde tespit edilecektir. Bu bentler dışında 1/1 olarak alınacaktır."

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)