28 Mart 2008 26830 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2008/13374 Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Türk-Bulgar Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2008/13374 Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Türk-Bulgar Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2008/13379 Türk Vatandaşlığı Kaybettirilen 13 Kişi Hakkındaki Hükümlerin İptaline Dair Karar

- 2008/13383 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Diş Hekimliği Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ziraat Odaları Temsilciliklerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Ziraat Odaları Temsilciliklerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Ödül Yönetmeliği- Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Ödül Yönetmeliği

- Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2008/1)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları