İnteraktif CD

27 Mart 2008 - 26829          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2008/13391 Büyük Melen Projesi Kapsamında Yer Alan ve 13/4/2007 Tarihli ve 2007/12003 Sayılı Kararname ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Kararlaştırılan Ağva(Yeşilçay)-Şile Güzergahında Yer Alan Taşınmazlar ile Şile-Darlık Bağlantı Hattı Güzergahındaki Taşınmazların İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- 2008/13381 Şeker Kurulunda Boş Bulunan Üyeliğe Ferhat ŞELLİ'nin Atanması Hakkında Karar

- Millî Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

- Türkiye İş Kurumu Personeline Yapılacak Ek Ödemenin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik- Türkiye İş Kurumu Personeline Yapılacak Ek Ödemenin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

- Siirt Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliği (Sıra No: 4)- 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliği (Sıra No: 4)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/33)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/33)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları