İnteraktif CD

21 Mart 2008 - 26823          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2008/13345 - 2008/13345 "Beşinci Dünya Su Forumu Organizasyonu İçin Çerçeve Anlaşma" ile "Beşinci Dünya Su Forumu Anlaşma Mektubu"nun Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2008/13353 Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunun 10 Eylül 1964 Tarihli 8 Numaralı - 2008/13353 Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunun 10 Eylül 1964 Tarihli 8 Numaralı "Vatandaşlığın Kazanılması Konusunda Karşılıklı Bilgi Verilmesi Hakkında Sözleşmesi"nin Türkiye Cumhuriyeti Bakımından Sona Erme Tarihinin 30/9/2010 Olarak Tespiti Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Tespit Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Tespit Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ahi Evran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

KURUL KARARI

- 1 Kişinin 1. Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesi Hakkında Karar

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/30)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/30)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/31)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/31)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/32)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/32)

- Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 35)- Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 35)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları