İnteraktif CD

20 Mart 2008 - 26822          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2008/13334 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğalistan Hükümeti Arasında İmzalanan - 2008/13334 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğalistan Hükümeti Arasında İmzalanan "Kharkhorin-Khoskoo Arasındaki Bilge Kağan Yolunun Yapımına İlişkin Anlaşma"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2008/13335 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında İmzalanan - 2008/13335 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında İmzalanan "Karşılıklı Vize Muafiyeti Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2008/13338 Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Moğalistan Merkez Bankası, Mali İstihbarat Birimi Arasında İmzalanan - 2008/13338 Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Moğalistan Merkez Bankası, Mali İstihbarat Birimi Arasında İmzalanan "Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası"nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2008/13354 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan - 2008/13354 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2008/13357 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan - 2008/13357 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Uzun Vadeli Ekonomik İşbirliği Programı"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2008/13367 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan - 2008/13367 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma"nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2008/13324 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar- 2008/13324 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

- 2008/13348 Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine ve Bazı Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Sınırlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

YÖNETMELİKLER

- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/10)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/11)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/12)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/13)

- Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Yükleme, Taşıma ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Denetimi Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2008/2)- Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2008/2)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/94, K: 2007/7 Sayılı Kararı (2/7/2005 Tarihli ve 5390 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/94, K: 2007/7 Sayılı Kararı (2/7/2005 Tarihli ve 5390 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/3, K: 2008/47 Sayılı Kararı (6/11/2003 Tarihli ve 5000 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/3, K: 2008/47 Sayılı Kararı (6/11/2003 Tarihli ve 5000 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/81, K: 2008/48 Sayılı Kararı (9/6/2004 Tarihli ve 5187 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/81, K: 2008/48 Sayılı Kararı (9/6/2004 Tarihli ve 5187 Sayılı Kanun ile İlgili)

DANIŞTAY KARARI

- Danıştay Başkanlar Kuruluna Ait Karar- Danıştay Başkanlar Kuruluna Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları