İnteraktif CD

17 Mart 2008 - 26819          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2008/13224 NATO Deniz Vurucu ve Destek Kuvvet Karargahının Teşkilatlanması, Finansmanı, İdaresi ve Personel Tahsisi ile İlgili Mutabakat Muhtırası'na Fransa'nın İştirakine Dair - 2008/13224 NATO Deniz Vurucu ve Destek Kuvvet Karargahının Teşkilatlanması, Finansmanı, İdaresi ve Personel Tahsisi ile İlgili Mutabakat Muhtırası'na Fransa'nın İştirakine Dair "Katılım Belgesi"nin Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Devlet Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere