İnteraktif CD

12 Mart 2008 - 26814          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 5743 Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5743 Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5746 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun- 5746 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2008/13346 İhracatçı Birliklerinin 2008 Yılının En Geç Nisan Ayında Yapılması Gereken Organ Seçimlerinin 2008 Yılının Haziran Ayına, Türkiye İhracatçılar Meclisinin 2008 Yılının En Geç Temmuz Ayında Yapılması Gereken Organ Seçimlerinin 2008 Yılının Eylül Ayına Ertelenmesi Hakkında Karar- 2008/13346 İhracatçı Birliklerinin 2008 Yılının En Geç Nisan Ayında Yapılması Gereken Organ Seçimlerinin 2008 Yılının Haziran Ayına, Türkiye İhracatçılar Meclisinin 2008 Yılının En Geç Temmuz Ayında Yapılması Gereken Organ Seçimlerinin 2008 Yılının Eylül Ayına Ertelenmesi Hakkında Karar

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal TOPTAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Ulaştırma Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Devlet, Adalet,Maliye, Millî Eğitim, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Marmara Üniversitesi Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 11/3/2008 Tarihli ve 2008/18 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları