İnteraktif CD

11 Mart 2008 - 26813          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2008/13297 Türkiye Cumhuriyeti ile Uydu Destekli Arama Kurtarma Sistemi Sekreteryası Arasında 21. Dönem Birleşik Komite Toplantısının 12-19 Haziran 2007 Tarihleri Arasında İstanbul'da Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2008/13297 Türkiye Cumhuriyeti ile Uydu Destekli Arama Kurtarma Sistemi Sekreteryası Arasında 21. Dönem Birleşik Komite Toplantısının 12-19 Haziran 2007 Tarihleri Arasında İstanbul'da Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları