İnteraktif CD

09 Mart 2008 - 26811          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

- 2008/13319 Elçi Murat Özçelik'in Irak Konusunda Türkiye Özel Temsilcisi Olarak Atanması Hakkında Karar

TEBLİĞ

- TS 1193 Havuç ve TS 1255 Patlıcan Standardının Revizyonu ile TS 1133 Enginar Standardının Tadiline İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/32)