İnteraktif CD

08 Mart 2008 - 26810 1. Mükerrer          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

- Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığına Prof. Dr.Osman HORATA'nın Atanmasına Dair Karar

- 2008/13318 Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyelerinin Atanmasına Dair Karar