İnteraktif CD

06 Mart 2008 - 26808          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 5740 Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5740 Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5741 Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5741 Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5742 İstiklal Madalyası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5742 İstiklal Madalyası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- Kreditanstalt für Wiederaufbau ve Türkiye Cumhuriyetini Temsilen Hazine Müsteşarlığı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Arasında Aktedilen - Kreditanstalt für Wiederaufbau ve Türkiye Cumhuriyetini Temsilen Hazine Müsteşarlığı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Arasında Aktedilen "Samsun Katı Atık Yönetimi" Konulu Finansman ve Proje Anlaşması

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Başbakanlık, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı ile İçişleri, Millî Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yaz Yarıyılı Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliği (Sıra No: 2)- 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliği (Sıra No: 2)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/21)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/21)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/22)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/22)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/23)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/23)

- Orman Ürünleri Kağıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (No: SGM/7)

- Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları