İnteraktif CD

05 Mart 2008 - 26807          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2008/13261 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Arasında İmzalanan İşbirliği Programı'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2008/13261 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Arasında İmzalanan İşbirliği Programı'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2008/13223 İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Selçuk Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Sanayi Rekabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/5)

- Türk Gıda Kodeksi Tahin Helvası Tebliği (No: 2008/6)

- Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/7)

- Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/8)

- Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/9)

- Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat- Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/3 (Değişik İşler), K: 2006/2 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/3 (Değişik İşler), K: 2006/2 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/4 (Değişik İşler), K: 2006/3 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/4 (Değişik İşler), K: 2006/3 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/5 (Değişik İşler), K: 2006/4 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/5 (Değişik İşler), K: 2006/4 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/9 (Değişik İşler), K: 2006/5 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/9 (Değişik İşler), K: 2006/5 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları