İnteraktif CD

04 Mart 2008 - 26806          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'ya, Adalet Bakanı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Savunma Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliği (Sıra No: 1)- 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliği (Sıra No: 1)

- Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 99)- Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 99)

KURUL KARARLARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/2/2008 Tarihli ve 2493 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/2/2008 Tarihli ve 2493 Sayılı Kararı

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/2/2008 Tarihli ve 2503 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/2/2008 Tarihli ve 2503 Sayılı Kararı

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/2/2008 Tarihli ve 2506 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/2/2008 Tarihli ve 2506 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/1 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/46 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/1 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/46 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/10 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/47 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/10 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/47 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/1 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/48 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/1 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/48 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/8 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/49 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/8 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/49 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/36 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/50 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/36 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/50 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları