İnteraktif CD

29 Şubat 2008 - 26801          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2008/13238 Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu ile Diğer Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Üyesi Ülkelerin Hükümetleri, 1244 Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı Uyarınca Kosova Adına Birleşmiş Milletler, Kosova Geçici Yönetimi Misyonu Arasında Bölgesel İşbirliği Konseyi Yazmanlığı İçin Evsahibi Ülke Düzenlemeleri Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2008/13238 Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu ile Diğer Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Üyesi Ülkelerin Hükümetleri, 1244 Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı Uyarınca Kosova Adına Birleşmiş Milletler, Kosova Geçici Yönetimi Misyonu Arasında Bölgesel İşbirliği Konseyi Yazmanlığı İçin Evsahibi Ülke Düzenlemeleri Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

SINIR TESPİT KARARI

- Sınır Tespitine Dair Karar

YÖNETMELİKLER

- Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ- Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

- 5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Muhimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste- 5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Muhimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste

- 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5)- 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5)

- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamındaki Malzemeleri Tâbi Olacakları Uygunluk Teyit Sistemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: YİG/2008/1)

- Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

- Doğubayazıt Gümrük Müdürlüğü ve İpekyolu Gümrük Müdürlüğünün Hayvan ve Hayvan Maddelerinin İthalat ve İhracatına Yetkilendirilmesi Hakkında Tebliğ (No: 2008/4)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/13 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/21, (Siyasî Parti Malî Denetimi) K: 2008/27 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/21, (Siyasî Parti Malî Denetimi) K: 2008/27 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/17, (Siyasî Parti Malî Denetimi) K: 2008/28 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/17, (Siyasî Parti Malî Denetimi) K: 2008/28 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/40, (Siyasî Parti Malî Denetimi) K: 2008/29 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/40, (Siyasî Parti Malî Denetimi) K: 2008/29 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/5, (Siyasî Parti Malî Denetimi) K: 2008/30 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/5, (Siyasî Parti Malî Denetimi) K: 2008/30 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/8, (Siyasî Parti Malî Denetimi) K: 2008/31 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/8, (Siyasî Parti Malî Denetimi) K: 2008/31 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/41, (Siyasî Parti Malî Denetimi) K: 2008/32 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/41, (Siyasî Parti Malî Denetimi) K: 2008/32 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/3, (Siyasî Parti Malî Denetimi) K: 2008/33 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/3, (Siyasî Parti Malî Denetimi) K: 2008/33 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/36, (Siyasî Parti Malî Denetimi) K: 2008/34 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/36, (Siyasî Parti Malî Denetimi) K: 2008/34 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/35, (Siyasî Parti Malî Denetimi) K: 2008/35 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/35, (Siyasî Parti Malî Denetimi) K: 2008/35 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları