İnteraktif CD

27 Şubat 2008 - 1 26800. Mükerrer          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- Türkiye Cumhuriyeti ve Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında, Elektrik Dağıtımının Rehabilitasyonu Projesi ile İlgili Garanti ve Kredi Anlaşmaları    - Türkiye Cumhuriyeti ve Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında, Elektrik Dağıtımının Rehabilitasyonu Projesi ile İlgili Garanti ve Kredi Anlaşmaları