İnteraktif CD

22 Şubat 2008 - 26795          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Başbakanlık, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı, Tarım ve Köyişleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

- Devlet Muhasebesi Standardı 1 (DMS 1) Mali Tabloların Sunulması- Devlet Muhasebesi Standardı 1 (DMS 1) Mali Tabloların Sunulması

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI

- 	Danıştay İkinci Daire Başkanlığına Ait Karar (Esas No: 2007/2328;Karar No: 2007/3966)- Danıştay İkinci Daire Başkanlığına Ait Karar (Esas No: 2007/2328;Karar No: 2007/3966)

- 	Danıştay İkinci Daire Başkanlığına Ait Karar (Esas No:2007/2327;Karar No : 2007/3967)- Danıştay İkinci Daire Başkanlığına Ait Karar (Esas No:2007/2327;Karar No : 2007/3967)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları