İnteraktif CD

21 Şubat 2008 - 26794          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

- Başbakanlık ve Millî Savunma, İçişleri, Maliye, Millî Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARLARI

- İdari Bağlılığın Değiştirilmesi ile İlgili Kararlar

YÖNETMELİKLER

- Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Stratejik Planlama Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Stratejik Planlama Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği

- Artvin Çoruh Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çukurova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar- Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar

- 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 4)- 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 4)

- Belirli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2007/6 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/52, K: 2007/27 Sayılı Kararı (4/2/1924 Günlü, 406 Sayılı Kanunun Ek 29 uncu Maddesi ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/52, K: 2007/27 Sayılı Kararı (4/2/1924 Günlü, 406 Sayılı Kanunun Ek 29 uncu Maddesi ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/25, K: 2008/42 Sayılı Kararı (5/1/1961 Günlü, 221 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/25, K: 2008/42 Sayılı Kararı (5/1/1961 Günlü, 221 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları