İnteraktif CD

18 Şubat 2008 - 26791          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2008/13212 Türk-İspanyol Kara Taşımacılık Karma Komisyonu Tutanağı'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2008/13212 Türk-İspanyol Kara Taşımacılık Karma Komisyonu Tutanağı'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati YAZICI'nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

TEBLİĞLER

- Kimya Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (No: SGM/2008-4)

- Meyer Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri Limited Şirketi'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: SGM 2008/5)   - Meyer Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri Limited Şirketi'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: SGM 2008/5)