"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)'ndan

KIYI TESİSLERİNE İŞLETME İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:16.02.2008

Resmi Gazete Sayısı:26789

MADDE 1 - 18/2/2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce faaliyetleri devam etmekte olan kıyı tesisleri için, bu Yönetmelik kapsamında işletme izni veya geçici işletme izni alınmak üzere 1/7/2009 tarihine kadar İdareye başvurulması zorunludur."

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi : 18/2/2007

Sayısı : 26438

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi : 31/3/2007

Sayısı : 26479

tammetin.jpg (2780 bytes)