İnteraktif CD

13 Şubat 2008 - 26786          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2008/13189 Expo 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ile Yürütme Komitesinin Teşkiline Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar- 2008/13189 Expo 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ile Yürütme Komitesinin Teşkiline Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2008/13194 İstanbul İli, Bağcılar İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Bağcılar İlçesi Uygulama İmar Planı Kapsamında Yol Alanında Kalmaları Nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2008/13195 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bünyesinde 1 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması ile Muhasebe ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bünyesinde Bulunan 3 Adet Şube Müdürlüğünün Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Bağlanması Hakkında Karar

- 2008/13196 İşverenlerin Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağdurlarına İlişkin Çalıştırma Oranlarının Tespitine Dair 2005/9077 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'ın 2008 Yılında da Uygulanması Hakkında Karar- 2008/13196 İşverenlerin Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağdurlarına İlişkin Çalıştırma Oranlarının Tespitine Dair 2005/9077 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'ın 2008 Yılında da Uygulanması Hakkında Karar

- 2008/13203 İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Küçükçekmece Meydanı TCDDY Üstgeçidi Bağlantı Yolları Uygulama Projesi Kapsamında Kalmaları Nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2008/13204 İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Küçükçekmece Sakarya Caddesi-Halkalı Meydanı Arası (İkitelli Caddesi) Yol, Kavşak Uygulama Projesi Kapsamında Kalmaları Nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2008/13210 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Asgari Maktu Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Karar- 2008/13210 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Asgari Maktu Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Karar

- 2008/13227 Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

- 2008/13228 İstanbul İli, Şişli ve Sarıyer İlçelerinde Bulunan Bazı Taşınmazların Yol Çalışmaları Kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2008/13232 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Diş Hekimliği Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2008/13233 Antalya Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına İlişkin Sınırların Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bankaların Destek Hizmeti Almalarına ve Bu Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bankaların Destek Hizmeti Almalarına ve Bu Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/9)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları