İnteraktif CD

12 Şubat 2008 - 26785          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 5729 Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun- 5729 Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun

- 5731 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5731 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 5732 Beşinci Dünya Su Forumu Organizasyonu İçin Çerçeve Anlaşma ile Beşinci Dünya Su Forumu Anlaşma Mektubunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5732 Beşinci Dünya Su Forumu Organizasyonu İçin Çerçeve Anlaşma ile Beşinci Dünya Su Forumu Anlaşma Mektubunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'e, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI 2008/13209 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunda Boş Bulunan Üyeliklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar

- Maliye, Bayındırlık ve İskan ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

- İdari Bağlılığın Değiştirilmesi ile İlgili Karar

YÖNETMELİK

- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları