İnteraktif CD

10 Şubat 2008 - 26783          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2008/13130 Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında İmzalanan - 2008/13130 Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında İmzalanan "Hukuki Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2008/13169 Türkiye Cumhuriyeti-Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma Karma Komisyon Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar   - 2008/13169 Türkiye Cumhuriyeti-Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma Karma Komisyon Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar