İnteraktif CD

09 Şubat 2008 - 26782          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2008/13166 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında İmzalanan - 2008/13166 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında İmzalanan "Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2008/13180 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında İmzalanan - 2008/13180 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında İmzalanan "Güvenlik, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2008/13222 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar- 2008/13222 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'e, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

TEBLİĞLER

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/21)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/23)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/24)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/27)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları