İnteraktif CD

05 Şubat 2008 - 26778          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2008/13187 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'nın Onaylanmasına Dair Anlaşma- 2008/13187 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'nın Onaylanmasına Dair Anlaşma

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal TOPTAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Maliye Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARLARI

- Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Ömer DEMİR'in Seçilmesine Dair Karar (No: 2008/7)

- Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berrak KURTULUŞ'un Seçilmesine Dair Karar (No: 2008/8)

- Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Durmuş GÜNAY'ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2008/9)

- Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU'nun Seçilmesine Dair Karar (No: 2008/10)

CEZANIN KALDIRILMASI KARARLARI

- Hükümlü Mehmet AKATEKİN'in Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2008/11)

- Hükümlü Derviş UZUN'un Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2008/12)

ATAMA KARARLARI

- Devlet, Adalet, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği- Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği

- Orman Amenajman Yönetmeliği- Orman Amenajman Yönetmeliği

- Kocaeli Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları