İnteraktif CD

04 Şubat 2008 - 26777          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'e, Adalet Bakanı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Kırklareli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği