İnteraktif CD

03 Şubat 2008 - 26776          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2008/13112 Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridorunun Üzerinde Uluslararası Taşımacılığın Geliştirilmesi Hakkında Çok Taraflı Temel Anlaşmaya Taraf Hükümetler Arasındaki TRACECA Hükümetlerarası Komisyonu Daimi Sekreteryası (PS IGC TRACECA) Ortak Finans Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2008/13112 Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridorunun Üzerinde Uluslararası Taşımacılığın Geliştirilmesi Hakkında Çok Taraflı Temel Anlaşmaya Taraf Hükümetler Arasındaki TRACECA Hükümetlerarası Komisyonu Daimi Sekreteryası (PS IGC TRACECA) Ortak Finans Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Ait Atama Kararı

SINIR TESPİT KARARLARI

- Sınır Tespitine Dair 4 Adet Karar

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

- Sinop İli Türkeli İlçesi Merkezinde Bulunan Yarna Deresi Adının "Türkeli Deresi" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

İDARÎ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARLARI

- İdarî Bağlılığın Değiştirilmesine Dair 6 Adet Karar