İnteraktif CD

01 Şubat 2008 - 26774          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2008/13115 Gümrük Müsteşarlığı Taşra Teşkilatında, Gümrük Muhafaza Müdürlükleri Kurulması Hakkında Karar

- 2008/13126 Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar- 2008/13126 Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar

ATAMA KARARI 2008/13103 Yeniden Yapılandırma Kurulunda Boş Bulunan Üyeliklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kırklareli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

- Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

ANA STATÜ

- Türkiye Çim Hokeyi Federasyonu Ana Statüsü- Türkiye Çim Hokeyi Federasyonu Ana Statüsü

TEBLİĞLER

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/7)

- Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Tebliğ (No: 2008/22)- Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Tebliğ (No: 2008/22)

- Sigorta Sektörüne İlişkin Grup Muafiyet Tebliği (No: 2008/3)- Sigorta Sektörüne İlişkin Grup Muafiyet Tebliği (No: 2008/3)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları