İnteraktif CD

26 Ocak 2008 - 26768          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2007/13052 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında İmzalanan - 2007/13052 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında İmzalanan "Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi ve Metroloji Alanında İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2007/13063 Balıkesir Marmara Güneyi-Adalar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Muğla-Sarıgerme Turizm Alanının Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- 2008/13081 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığına Sabahattin KALYONCUOĞLU'nun Atanması Hakkında Karar

- 2008/13104 Sermaye Piyasası Kurulunda İstifa Nedeniyle Boş Bulunan Üyeliğe Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere, Mustafa KORHAN'ın (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi) Atanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Terörle Mücadelede Görev Alan Personelin, Bu Görevlerinin İfasından Doğduğu İddia Edilen Suçlardan Dolayı Yapılan Soruşturma ve Kovuşturmalarda Müdafi Olarak Belirlediği Avukat veya Avukatların Ücretlerinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik- Terörle Mücadelede Görev Alan Personelin, Bu Görevlerinin İfasından Doğduğu İddia Edilen Suçlardan Dolayı Yapılan Soruşturma ve Kovuşturmalarda Müdafi Olarak Belirlediği Avukat veya Avukatların Ücretlerinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

- Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/131, K: 2007/4 Sayılı Kararı (1/7/2006 Tarihli ve 5538 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3/7/2005 Tarihli ve 5393 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/131, K: 2007/4 Sayılı Kararı (1/7/2006 Tarihli ve 5538 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3/7/2005 Tarihli ve 5393 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/59, K: 2007/75 Sayılı Kararı (22/4/1983 Tarihli ve 2820 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 29/4/2005 Tarihli ve 5341 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/59, K: 2007/75 Sayılı Kararı (22/4/1983 Tarihli ve 2820 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 29/4/2005 Tarihli ve 5341 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/162, K: 2007/89 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/162, K: 2007/89 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları