İnteraktif CD

25 Ocak 2008 - 26767          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

- Millî Eğitim Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

- Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ANA STATÜ

- Türkiye Briç Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü- Türkiye Briç Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

TEBLİĞ

- Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15/2/1977 Tarihli ve 67 Sayılı Genel Kurul Kararı'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Kurul Kararı (No: 179)- Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15/2/1977 Tarihli ve 67 Sayılı Genel Kurul Kararı'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Kurul Kararı (No: 179)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/11 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/11 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/12 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/12 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/13 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/13 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/17 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/14 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/17 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/14 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/15 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/15 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 2. ve 19. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar- Yargıtay 2. ve 19. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları