İnteraktif CD

23 Ocak 2008 - 26765          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Devlet Bakanlığı ile Millî Eğitim, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

KADRO ARTIRILMASI KARARI

- Ulaştırma Bakanlığına Ait Kadro Artırılması Kararı

SINIR TESPİT KARARI

- İçişleri Bakanlığına Ait Sınır Tespit Kararı

YÖNETMELİKLER

- Fatih Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Türk Gıda Kodeksi Tuz Tebliği (No: 2007/53)

- Türk Gıda Kodeksi Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliği (No: 2007/54)

- Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: IV, No: 38)- Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: IV, No: 38)

- Teknoloji Transferi Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (No: 2008/2)- Teknoloji Transferi Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (No: 2008/2)

KURUL KARARI

- 2 Kişinin 1. Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesi Hakkında Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/9 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/1 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/9 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/1 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/34 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/2 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/34 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/2 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/3 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/3 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/4 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/4 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/11 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/5 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/11 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/5 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları