İnteraktif CD

22 Ocak 2008 - 26764          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Rahatsızlığı Sebebiyle İstirahatli Bulunan Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e Vekâlet Etmesi Uygun Görülen Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM 22-27 Ocak 2008 Tarihleri Arasında Yurt Dışına Çıkacağından Dönüşüne Kadar Devlet Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Ulaştırma Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Adalet, Millî Eğitim, Sağlık ile Ulaştırma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİK

- 2007/13058 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Alım-Satım-Kiralama ve Kiraya Verme İhale Yönetmeliği- 2007/13058 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Alım-Satım-Kiralama ve Kiraya Verme İhale Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 380)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 380)

- 2007 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2007 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- 2007 Yılı Aralık Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi- 2007 Yılı Aralık Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/13 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/18 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/13 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/16 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/18 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2008/1)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2008/2)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2008/3)

-Kamu İhale Tebliği (No: 2008/1)-Kamu İhale Tebliği (No: 2008/1)

KURUL KARARLARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 17/1/2008 Tarihli ve 2441 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 17/1/2008 Tarihli ve 2441 Sayılı Kararı

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 17/1/2008 Tarihli ve 2452 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 17/1/2008 Tarihli ve 2452 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/35, K: 2007/95 Sayılı Kararı (27/1/2000 Tarihli ve 4502 Sayılı, 5/4/1983 Tarihli ve 2813 Sayılı Kanunlar ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/35, K: 2007/95 Sayılı Kararı (27/1/2000 Tarihli ve 4502 Sayılı, 5/4/1983 Tarihli ve 2813 Sayılı Kanunlar ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları