İnteraktif CD

21 Ocak 2008 - 26763          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Milli Savunma Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

- Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği