İnteraktif CD

20 Ocak 2008 - 26762          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'e, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Masörü Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Masörü Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- 2007 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi- 2007 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

- 2007 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi- 2007 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

- 2007Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi- 2007Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

- 2007 Yılı Aralık Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi- 2007 Yılı Aralık Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

- 2007 Yılı Aralık Ayında İptal Edilen Belgelerin Listesi- 2007 Yılı Aralık Ayında İptal Edilen Belgelerin Listesi

- 2007 Yılı Aralık Ayında Re'sen Kapatılan Belgelerin Listesi- 2007 Yılı Aralık Ayında Re'sen Kapatılan Belgelerin Listesi

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

- Yüksek Seçim Kurulunun 19/1/2008 Tarihli ve 2008/17 Sayılı Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 19/1/2008 Tarihli ve 2008/18 Sayılı Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 19/1/2008 Tarihli ve 2008/19 Sayılı Kararı