İnteraktif CD

19 Ocak 2008 - 26761          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5727 Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 5727 Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal TOPTAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'ya, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Eğitim Bakanlığına, Adalet Bakanı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik- Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

- Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Tıbbi Sülük (Hirudo Medicinalis) 2008 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2008/1)

- 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2008 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2008 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/1)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/1)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/2)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/2)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/3)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/3)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/4)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/4)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/5)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/5)

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 60)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/67, K: 2007/83 Sayılı Kararı (31/8/1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Kanunda DeğişiklikYapan 17/6/2004 Tarihli ve 5192 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/67, K: 2007/83 Sayılı Kararı (31/8/1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Kanunda DeğişiklikYapan 17/6/2004 Tarihli ve 5192 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları