İnteraktif CD

18 Ocak 2008 - 26760          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'ya, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

- Danıştay Üyeliğine, Merkez Valisi Mevlüt ÇETİNKAYA'nın Seçilmesine Dair Karar (No: 2008/1)- Danıştay Üyeliğine, Merkez Valisi Mevlüt ÇETİNKAYA'nın Seçilmesine Dair Karar (No: 2008/1)

ATAMA KARARLARI

- Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Burhanettin UYSAL'ın Atanmasına Dair Karar (No: 2008/2)

- Cumhurbaşkanlığı, Bayındırlık ve İskan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sebze Tohum Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği- Sebze Tohum Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği

- Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kürek Federasyonu Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Kürek Federasyonu Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Kürek Federasyonu Yarışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Kürek Federasyonu Yarışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Halk Oyunları Hakem,Gözlemci ve Saha Komiseri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Halk Oyunları Hakem,Gözlemci ve Saha Komiseri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Halk Oyunları Yarışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Halk Oyunları Yarışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Basketbol Yarışma, Disiplin ve Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Basketbol Yarışma, Disiplin ve Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Karate Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Karate Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Karate-Do Kyu ve Dan Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Karate-Do Kyu ve Dan Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 18.Hukuk Dairesine Ait Kararlar- Yargıtay 18.Hukuk Dairesine Ait Kararlar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları