İnteraktif CD

15 Ocak 2008 - 26757          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Akdeniz Üniversitesi Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav,Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Süleyman Demirel Üniversitesi Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

GENELGE

- İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Danışma Kurulu ile İlgili 2008/1 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Danışma Kurulu ile İlgili 2008/1 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/6 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/33 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları