İnteraktif CD

13 Ocak 2008 - 26755          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Devlet Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Ulaştırma Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Tohumculuk Piyasasında Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği- Tohumculuk Piyasasında Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği

- Tohumluk Sertifikasyon İşlemlerinde Yetki Devri Yönetmeliği- Tohumluk Sertifikasyon İşlemlerinde Yetki Devri Yönetmeliği

- Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği- Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği

- Muğla Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği