İnteraktif CD

11 Ocak 2008 - 26753          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2007/13040 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Ulusal Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Hibe Anlaşması'nın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar- 2007/13040 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Ulusal Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Hibe Anlaşması'nın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

TEBLİĞLER

- 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)- 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/1)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/2)

- Gümrük Genel Tebliği Seri No: 2'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Muafiyetler) Seri No: 13

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları