İnteraktif CD

07 Ocak 2008 - 26749          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2007/12971 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında İmzalanan - 2007/12971 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında İmzalanan "Karayolları Ulaşımı Altyapısı Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/12983 Avrupa Konseyi Bünyesinde Oluşturulan Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele Gücü Tarafından Yürütülecek - 2007/12983 Avrupa Konseyi Bünyesinde Oluşturulan Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele Gücü Tarafından Yürütülecek "Aile İçi Şiddet Dahil, Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele Kampanyası" Çerçevesinde Avrupa Konseyince Nakdi Hibe Verilmesine İlişkin Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

- 2007/13004 Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında İmzalanan - 2007/13004 Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında İmzalanan "Hukuki ve Ticari Konularda Adli İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Milli Savunma Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Eğitim Bakanlığına, Adalet Bakanı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim,Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Trakya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik