İnteraktif CD

05 Ocak 2008 - 26747          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5726 Tanık Koruma Kanunu- 5726 Tanık Koruma Kanunu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2007/12985 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında İmzalanan - 2007/12985 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında İmzalanan "Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Anlaşmanın Tadiline İlişkin Protokol"ün Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/13013 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan - 2007/13013 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "2006 Yılı Mali İşbirliği Anlaşması"nın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

- 2007/13015 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Portekiz Cumhuriyeti, Unidade de Informaço Financeira (UIF) Arasında İmzalanan - 2007/13015 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Portekiz Cumhuriyeti, Unidade de Informaço Financeira (UIF) Arasında İmzalanan "Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası"nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2007/13020 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında İmzalanan - 2007/13020 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında İmzalanan "Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolü"nün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2008/13055 Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar İle Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2008/13055 Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar İle Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2008/13056 8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2008/13056 8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

ATAMA KARARLARI

- Millî Eğitim, Sağlık, Ulaştırma ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 379)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 379)

- 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2008/1)- 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2008/1)

- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları