İnteraktif CD

04 Ocak 2008 - 26746          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2007/12987 Karayolu Taşımacılığı Konusunda Düzenlenen Türk-Tunus Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12987 Karayolu Taşımacılığı Konusunda Düzenlenen Türk-Tunus Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/13018 T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Kültür Eserlerini Koruma Kurumu Milli Konzervasyon Merkezi Arasında Makedonya-Üsküp Mustafa Paşa Camii Restorasyonu Projesi Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2007/13018 T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Kültür Eserlerini Koruma Kurumu Milli Konzervasyon Merkezi Arasında Makedonya-Üsküp Mustafa Paşa Camii Restorasyonu Projesi Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/13035 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Denizlerde Karasuların Ötesindeki Olayların Önlenmesine İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2007/13035 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Denizlerde Karasuların Ötesindeki Olayların Önlenmesine İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİK

- 2007/12984 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2007/12984 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 107)- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 107)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/98, K: 2006/3 Sayılı Kararı (24/11/1994 Tarihli ve 4046, 3/5/1985 Tarihli ve 3194, 4/4/1990 Tarihli ve 3621 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapan 3/7/2005 Tarihli ve 5398 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/98, K: 2006/3 Sayılı Kararı (24/11/1994 Tarihli ve 4046, 3/5/1985 Tarihli ve 3194, 4/4/1990 Tarihli ve 3621 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapan 3/7/2005 Tarihli ve 5398 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/62, K: 2007/66 Sayılı Kararı (5660 Sayılı Kanunun Tümünün Kabulüne İlişkin 31/5/2007 Günlü TBMM Kararı ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/62, K: 2007/66 Sayılı Kararı (5660 Sayılı Kanunun Tümünün Kabulüne İlişkin 31/5/2007 Günlü TBMM Kararı ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları