İnteraktif CD

03 Ocak 2008 - 26745          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2007/12974 İzmir İli Sınırları İçerisinde, Tüprag Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Uhdesindeki İR:5419 Sayılı Maden Sahasında Bulunan Alanların, Anılan Şirket Tarafından Üretim Faaliyetlerinde Bulunulması, Tesis Kurulması ve Sağlık Koruma Bandı Oluşturulması Amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2007/13028 Hazine Müsteşarlığınca Belirlenecek Sorumluluk Sigortalarının, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununun 15 inci Maddesinin İkinci Fıkrasında Belirtilen Yurt Dışında Yaptırılabilecek Sigortalar Kapsamına Dahil Edilmesi Hakkında Karar- 2007/13028 Hazine Müsteşarlığınca Belirlenecek Sorumluluk Sigortalarının, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununun 15 inci Maddesinin İkinci Fıkrasında Belirtilen Yurt Dışında Yaptırılabilecek Sigortalar Kapsamına Dahil Edilmesi Hakkında Karar

- 2007/13030 Bazı Mahalli İdari Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİK

- Gazi Üniversitesi Moleküler Biyoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27/12/2007 Tarihli ve 2422 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27/12/2007 Tarihli ve 2422 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları