İnteraktif CD

28 Aralık 2007 - 26740          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

- Başbakanlık ile Maliye, Millî Eğitim, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİK

- Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ANA STATÜ

- İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü- İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

GENELGE

- Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun 20 Kasım 2007 Tarihli Kararları ile İlgili 2007/33 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun 20 Kasım 2007 Tarihli Kararları ile İlgili 2007/33 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

- Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2007-1)- Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2007-1)

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 266)- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 266)

- Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2007/52) - Belirli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2007/6)- Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2007/52) - Belirli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2007/6)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/35)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/36)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/37)

- Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2007/3)- Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2007/3)

- Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ- Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları